Koneurakointi

Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaivuu- ja maanrakennustyöt laidasta laitaan.

Rakennuspaikan valmistelu

  • Maanrakennus: rakennuspaikanvalmistelu,esim.
  • Puunkaadot, puiden siirto ja kaukokuljetus, hakkuutähteiden siivous ja kuljetus
  • Raivaus: kantojen irroitus, kivien siirto ja kuljetus
  • Pintamaiden kuorinta ja kuljetukset
  • Maaleikkaukset, maanajot ja kiviainestoimitukset
  • Kunnallistekniikka
  • Alueen maanmuotoilut
  • Piha- ja viheralueiden valmistelu/rakentaminen

Talvisin suoritamme myös energiapuun hakkuutöitä sekä lumenlinkousta ja -aurausta!